Ruta 44 ( spoj na Ozalj – Zorkovac ), ukupna dužina 2,7 km 

Ova nizinska spojna ruta spaja raskrižja na ruti 2 i mjesto Zorkovac od kuda vodi ruta prema gradu Ozlju. Vozite se vrlo lijepim krajem, blizu obale rijeke Kupe i hladovina ovdašnjih šuma koje su primamile u ovaj kraj mnoge izletnike i vikendaše. Vijugavom cestom uživajte u ljepoti doline Kupe i brežuljcima draganićkog kraja.

Na uzdignutom brežuljku istočno od samog naselja pažnju će vam izazvati kurija Zorkovac, jednokatni dvorac pravokutna tlocrta, s devet prozorskih osi na glavnom pročelju, ima obilježja kasnoga baroka (18 st.). Na zaglavnome kamenu portala uklesan je lik granatke jabuke (šipka), a isti se motiv ponavlja u sredini intarzirana parketa u glavnoj prostoriji dvorca. Osim koso kovanih prozorskih rešetki, osobito se ističu rokoko motivi na vratima pojedinih prostorija. Plemićka kurija je godinama bila zapuštena, a sada doživljava svoju obnovu od strane investitora poduzetnika Dragutina Kamenskog koji je kuriju kupio od grada Ozlja 2004. godine. U projektu je angažiran i Álvaro Siza, jedan od glavnih aktera današnje arhitektonske scene po čijem se projektu gradi kapelica na imanju.

Zorkovac je bogat divljom ružom ili šipkom koji ima vrlo velike količine vitamina C i pripisuju mu se mnoga medicinska svojstva od otklanjanja malaksalosti, umora, anemije. Simbol šipka  se nalazi uklesan u kamenom grbu na ulaznom pročelju u kuriju Zorkovac. Kako je sve više zapuštenih poljoprivrednih površina tako on samoniklo raste na cijelom području Zorkovca zajedno sa divljom kupinom, glogom… 

Jedna vrlo rijetka ptica Orao štekavac ili bjelorepan je unazad nekoliko godina našao svoj mir i sigurnost u Zorkovačkim šumama. Kupa je ovdje bogata ribom, a zbog svojeg mirnog i dubokog toka na ovom dijelu (zbog eksploatacije šljunka u prošlosti) česti su primjeri kapitalaca soma, šarana i štuke. Sve je češća pojava dabrova, a može se uočiti i vidra.

U samom mjestu Zorkovac proći ćete uz kapelu Sv. Jelene, a na slijedećem raskrižju s glavne ceste skrenite desno prema starom željezničkom mostu na Kupi.

Odmah nakon prelaska pruge skrenite stazicom desno uz prugu do mosta. S lijeve strane mosta osiguran je prijelaz za pješake i bicikliste ogradom odvojen od same pruge. Travnata obala rijeke Kupe ljeti je plaža i mjesto razonode za lokalno stanovništvo. Možete ostati u neposrednoj blizini rijeke Kupe, gdje prevladavaju prirodne znamenitost ili se uputiti asfaltiranom cestom i rutom prema gradu Ozlju. 

Skip to content