Ruta 61 ( spoj Cerovac Vukmanićki – ruta 39 by Rigo)

Biciklistička ruta broj 61 je kratka, samo 2,9 km i povezuje rutu 59 i rutu 39 u Općini Barilović. Dva kilometra rute prolazi državnom cestom D1, stoga vozite pažljivo zbog gustog prometa od Cerovca Vukmanićkog do Restorana Karan nakon kojeg trebate skrenuti desno.

Nakon što skrenete desno sa državne ceste D1 ubrzo dolazite na most preko rijeke Korane i svakako zastanite na trenutak kada prelazite preko rijeke koja nastaje iz Plitvičkih jezera pa se slobodno zapitajte– postoji li igdje na svijetu rijeka s ljepšim izvorištem. Nasmiješite se i zabilježite fotoaparatom ili mobitelom prekrasan krajolik rijeke Korane, koja je ljeti mirna, a zimi čarobna bajka koja oduzima dah. Proljeće je najljepše jer je sve u cvatu, no ljeti je najživlje jer se na kupalištima uz Koranu okupljaju ljudi, druže se i roštiljaju kako bi nakratko pobjegli od svakodnevice. Uz Koranu, sve brige nestaju i kao da ste se stopili s prirodom. Osim što izvire na mjestu tako veličanstvene ljepote, Korana je po svim svojim karakteristikama tipična krška rijeka. Od četiri rijeke koliko ih protječe Karlovcem i njegovim predgrađima, Korana je Karlovčanima vjerojatno najmilija. Čas kanjonom, čas širokom riječnom dolinom, Korana vijuga zapadnim dijelom Korduna do Barilovića. Kanjoni kojima teče Korana često su živopisni i krečnjački, visoki po stotinu i više metara. Obrasli su često bukovom šumom, a nisu rijetkost niti pećine. Upravo ovdje nekoliko kilometra ispod barilovićke gradine rijeka teče nizinom sve do Turnja, gdje se u Koranu s lijeve strane ulijeva rijeka Mrežnica.

Vozite se još 900 metara prema naselju Ladvenjak gdje se spajate na rutu 39 u Općini Barilović. 

Skip to content