BIKE & BED KARLOVAC

HOTEL KORANA SRAKOVČIĆ

adresa: Perivoj J. Vrbanića 8, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 60 90 90, +385 47 60 90 91

email: info@hotelkorana.hr

web: www.hotelkorana.hr

HOTEL CARLSTADT

adresa: Vraniczanyeva 1, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 61 11 11

email: carlstadt@ka-t-com.hr

web: www.carlstadt.hr

HOTEL EUROPA

adresa: Banija 161, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 60 96 66, +385 47 60 96 67

direktorica tel. +385 47 64 50 34

email: hotel-europa@hotel-europa.com.hr

email: rezervacije@hotel-europa.com.hr

web: www.hotel-europa.com.hr

ANA JURAIĆ

adresa: Logorište 5, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 64 15 16

email: mjuraić@yahoo.co.uk

BERNARDA MILČIĆ

adresa: Mostanje 7, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 65 44 28, +385 91 76 15 505

RADE ĆOSIĆ

adresa: Mostanje 19, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 65 44 35

VINKO ČANČAR

adresa: Jelaši 61, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 64 11 79, +385 91 78 25 906

email: ciara_99@inet.hr

ĐURĐICA ĐURIĆ

adresa: Tušilović 37a, 47241, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 71 80 31

NIKOLA NOVKOVIĆ

adresa: Vukmanički Cerovac 106, 47241, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 70 13 12, +385 98 46 05 42

GOSTIONICA MIRNA DOLINA

adresa: Lug 12, 47201, Draganić, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 71 52 24

BIKE & BED KARLOVAC

HOSTEL NA PUTU

adresa: Trg bana Petra Zrinskog 17, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 29 62 35

email: info@hostelnaputu.com

web: www.hostelnaputu.com

MILENKO LJEPOVIĆ, AUTOKAMP RADONJA

adresa: Tušilović 45, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 71 82 95, +385 47 41 56 67, +385 91 54 55 570

email: autocamp.radonja@gmail.com

web: www.autocampradonja.hr

RESTORAN KARAN

adresa: Cerovac Vukmanički 119a, 47241, Tušilović, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 71 82 95, +385 47 70 13 03, +385 47 70 13 44, +385 98 36 49 05

DARKO KRIŽANIĆ STUDIO APARTMAN

adresa: Stjepana Radića 19, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 61 52 40, +385 47 61 57 88,+385 91 50 22 185

email: hajdi.krizanic@ka.htnet.hr

web: www.apartman-studio.hr

ZDRAVKO ČUJKO

adresa: Turanj 4, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 64 13 60, +385 91 53 43 653

STJEPAN GORŠIĆ

adresa: Turanj 70b, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 64 13 30

ZDENKA LEMIĆ

adresa: Turanj 71, 47000, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 64 10 21

IVICA MANDEK

adresa: Tušilović 19b, 47241, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 91 54 72 747

SVETISLAV LIČINA

adresa: Tušilović 23, 47241, Karlovac, Hrvatska

tel. +385 47 71 82 39

BIKE & BED DUGA RESA

HOTEL DUGA RESA

adresa: Naselje Curak 6, 47250, Duga Resa, Hrvatska

tel. +385 47 84 15 26, +385 47 84 15 23

email: hotel.dugaresa@ka-t-com.hr

web: www.hotel-dugaresa.com

HOTEL FRANKOPAN DUGA RESA

adresa: Petrakovo brdo 36a, 47250, Duga Resa, Hrvatska

tel. +385 47 84 10 27, +385 47 84 27 00, +385 98 20 70 45

email: josip.marko.butina@ka.t-com.hr

web: www.hotel-frankopan.com

ZELENI KUT (Bike hotel)

adresa: Zvečaj 109, 47261, Zvečaj, Duga Resa, Hrvatska

tel. +385 47 86 61 00, +385 47 86 63 33

email: kut.puskaric@ka.htnet.hr

web: www.zeleni-kut-puskaric.hr

IVAN ČUNOVIĆ

adresa: Naselje Roganac 14, 47250, Duga Resa, Hrvatska

tel. +385 47 84 41 93

GEA MOTEL

adresa: Generalski stol 40c 47262,Generalski stol, Hrvatska

tel. +385 47 81 15 27

BIKE & BED DUGA RESA

HOTEL ROGANAC

adresa: Naselje Roganac 48, 47250, Duga Resa, Hrvatska

tel. +385 47 84 40 66, +385 47 84 40 88, +385 91 44 49 548

email: roganac@mreznica.hr

web: www.mreznica.hr/motel/roganac

AUTOCAMP SLAPIĆ

adresa: Mrežnički brig bb, 47250, Duga Resa, Hrvatska

tel. +385 47 85 47 00, +385 98 86 06 01, +385 98 75 66 77

email: autocamp@inet.hr

web: www.campslapic.hr

MREŽNIČKA KUĆA

adresa: Donji Zvečaj 41, 47261, Zvečaj, Hrvatska

tel. +385 47 85 81 91 10, +385 47 81 91 15, +385 98 83 35 83

email: info@restoran-dp.com

web: www.restoran-dp.com

KSENIJA STIPČIĆ

adresa: Mrežnički brig 50a, 47250, Duga Resa, Hrvatska

tel. +385 47 85 40 29, +385 98 17 11 081

BIKE & BED VUKOVA GORICA

MOTEL LI-M

adresa: Vukova Gorica 37, 47273, Srednje Prilišće, Hrvatska

tel. +385 47 86 40 94

BIKE & BED OGULIN

HOTEL FRANKOPAN

adresa: Ivana Gorana Kovačića 1, 47300, Ogulin, Hrvatska

tel. +385 47 52 55 09

email: hotel-frankopan@hotel-frankopan.hr

web: www.hotel-frankopan.hr

IVE SVOJI SMO 

adresa: vikend naselj Sabljaci 1, 47300, Ogulin, Hrvatska

tel. +385 47 53 54 15, +385 91 56 90 457

KOLAR APARTMANI

adresa: Puškarići 3b, 47300, Ogulin, Hrvatska

tel. +385 47 53 71 88, +385 98 55 68 43

STANISLAV MAROHNIĆ

kuća za odmor

adresa: Bjelsko 5, 47300, Ogulin, Hrvatska

tel. +385 47 52 57 42, + 385 91 48 56 744

KNEZ APARTMANI

adresa: Jasenak 87, 47314, Jasenak, Hrvatska

tel. +385 98 41 91 72

MILAN RODIĆ (sobe)

adresa: Jasenak 86 a, 47314, Jasenak, Hrvatska

tel. +385 47 56 21 39, +385 98 17 10 351

email: nekretnine.bjelolasica@htnet.hr

SAŠA MAMULA

adresa: Vrelo 127, 47314, Jasenak, Hrvatska

tel. +385 47 53 15 34, +385 91 56 05 956

BIKE & BED OGULIN

MOTEL LI-M

adresa: Vukova Gorica 37, 47273, Srednje Prilišće, Hrvatska

tel. +385 47 86 40 94

ANA UDIKOVIĆ

adresa: Jezero Sabljaci 3, 47300, Ogulin, Hrvatska

tel. +385 47 53 54 40

ANKICA PUŠKARIĆ APARTMANI

adresa: Puškarići 38, 47300, Ogulin, Hrvatska

tel. +385 47 53 71 88, +385 98 55 68 43

BOŽIDAR KOSANOVIĆ sobe

adresa: Jasenak 91 47314, Jasenak, Hrvatska

tel. +385 47 56 21 05, + 385 98 94 72 348

MARA TOMIĆ

adresa: Jasenak bb, 47314, Jasenakn, Hrvatska

tel. +385 47 52 25 33, +385 91 15 22 533

PINUS – MIODRAG MAMULA (sobe)

adresa: Vrelo 142, 47314, Jasenak, Hrvatska

tel. +385 91 20 06 332

web: www.tz-grada-ogulina.hr

KADO Vila kapela apartmani

adresa: Jasenak 86e, 47314, Jasenak, Hrvatska

tel. +385 1 37 50 476. +385 91 33 83 381, +385 1 37 50 491

email: info-bjelolasica@adriatic-turizam.hr

BIKE & BED JOSIPDOL

HOTEL JOSIPDOL

adresa: Karlovačka 4, 47303, Josipdol, Hrvatska

tel. +385 47 58 17 66, +385 91 73 84 703

email: hotel-josipdol@elez.hr

BIKE & BED RAKOVICA

TURISTIČKI CENTAR MARKO (apartmani /sobe)

adresa: Oštarski stanovi bb, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 40 89, +385 47 78 40 99

email: zdravko.bozicevic1@ka.t-com.hr

web: www.tc-marko.com

ZDENKA HODAK (apartmani)

adresa: Grabovac 259, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 98 92 85 618

email: zdenka-hodak@hotmail.com

FAMILY DUKIĆ (sobe)

adresa: Oštarski stanovi 124a, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 41 33

email: marica.dukic@ka.t-com.hr

web: www.rakovica.hr

HODAK SOBE

adresa: Drežničko Selište 64b, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 22 22

email: vlade.hodak@ka.t-com.hr

web: www.rakovica.hr

MARIJA BOŽIČEVIĆ (sobe/apartmani)

adresa: Oštarski stanovi 125, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 40 14

email: zdenka.bozicevic@ka.t-com.hr

web: www.rakovica.hr/mbozicevic

MILE TURKALJ (sobe)

adresa: Irinovac 149c, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 778 44 01, +385 98 63 42 90

email: ivica.turkalj@ka.t-com.hr

STJEPAN JAJČEVIĆ (sobe/apartman)

adresa: Selište Drežničko 16, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 20 25

email: sandra.jajcevic@ka.t-com.hr

web: www.rakovica.hr

BIKE & BED RAKOVICA

VIDOŠ APARTMANI

adresa: Drežnik Grad 99, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 21 08

web: www.rakovica.hr/vidos

BRAJDIĆ MARIJA (sobe)

adresa: Brajdić selo 196 a, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 42 22, +385 98 73 67 64

web: www.rakovica.hr

HOTEL GRABOVAC

adresa: Hotel Grabovac bb, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 53 75 19 99, +385 53 75 10 15

web: www.np-plitvicka-jezera.hr

ILIJA PREBEG (sobe)

adresa: Rakovica 12a, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 40 14

email: ilija.prebeg@ka.t-com.hr

web: www.rakovica.hr

MILKA VRANIĆ (sobe)

adresa: Oštarski stanovi 119, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 41 22

email: vrana@post.htnet.hr

web: www.travel-tours.com, www.rakovica.hr

MIRJANA ŠEBALJ (sobe/apartmani)

adresa: Brajdić selo 235, 47245, Rakovica, Hrvatska

tel. +385 47 78 41 53

email: dragan.sebalj@ka.t-com.hr

web:  www.rakovica.hr

BIKE & BED SABORSKO

ORLOV PUT, LUKA HODAK obiteljsko gospodarstvo

adresa: Funtana 28, 47306, Saborsko, Hrvatska

tel. +385 98 44 16 35

email: uka@shaman.com.hr

BIKE & BED OZALJ

M.O.T.E.L. PAVLAKOVIĆ

adresa: Karlovačka cesta 93, 47280, Saborsko, Hrvatska

tel. +385 47 73 11 53

email: damir.pavlakovic@ka.htnet.hr

VILA VINO

adresa: Grandić breg 1f, Ozalj, Hrvatska

tel. +385 91 1947 252

email: info@vila-vino.de

web: www.vila-vino.de

LAGOTTOS PEAK

adresa: Kuljaji 1a, Ozalj, Hrvatska

tel. +385 98 449 187

email: lagottospeak@gmail.com

SELJAČKO DOMAĆINSTVO STJEPAN ČULIG

adresa: Vrhovac 68 l, Ozalj, Hrvatska

tel. +385 98 364 392

email: stjepan.culig@gmail.com

SMJEŠTAJ ZA ODMOR

adresa: Trg 64, Ozalj, Hrvatska

tel. +385 99 7329 101

email: kreativnosunce@gmail.com

SMJEŠTAJ ZA ODMOR

adresa: Gorščaki Ozaljski 6b, Ozalj, Hrvatska

tel. +385 99 848 4474

web: www.ozalj-tz.hr

BIKE & BED OZALJ

UGOSTITELJSKI OBRT  KOD MOSTA

adresa: Gornje Pokuplje 30, Ozalj Hrvatska

tel. +385 47 651 172

mob. +385 95 879 6102

email: vesna.severinski@ka.t-com.hr

EKO IMANJE LIPA

adresa: Tomašnica 79, Ozalj, Hrvatska

mob. +385 98 871 010

email: jadranka.tuskan@ka.tcom.hr

APARTMAN CENTAR

adresa: Kurilovac 17, Ozalj, Hrvatska

mob. +385 98 789 2274

email: branka.stergar@gmail.com

HOSTEL OZALJ

adresa: Jaškovo 51, Ozalj, Hrvatska

tel. +385 47 751 200

mob. +385 98 303 408

email: info@restoran-zganjer.hr

web: www.restoran-zganjer.hr

PLANINARSKI DOM

adresa: Žumberak, Sekulići, Ozalj, Hrvatska

tel. +385 1 652 2984

mob. +385 91 141 7901

web: www.ozalj-tz.hr