# 2 Uz sedrene slapove

# 2 Uz sedrene slapove

f DULJINA STAZE: 30 km g PODLOGA: 97% asfalt, 3% makadam  TIP: kružna ruta Preporučeni smjer: Mrežnički brig, Belavići, Gršćaki, Dubravci, Banjavčići, Draganac, Mračin, Gradišće, Lipa, Trnovo, Zvečaj, Gornje Bukovlje, Donje Bukovlje, Mrežnički brig...
# 3 Srce prirode

# 3 Srce prirode

f DULJINA STAZE: 36 km g PODLOGA: 97% asfalt, 3% makadam  TIP: kružna ruta Preporučeni smjer: SrCe Prirode (Gorica Lipnička, Ribnik, Lipnik, Sračak, Jadrići, Mrzljaki, Jakovci, Ladešići, Netretić, Kolenovac, Piščetke, Gorica Lipnička, SrCe Prirode I...
# 4 Uz tok rijeke Mrežnice

# 4 Uz tok rijeke Mrežnice

f DULJINA STAZE: 18 km g PODLOGA: 87% asfalt, 13% makadam  TIP: kružna ruta Preporučeni smjer: Mrežnički Brig, Mrežnički Varoš, Pećurkovo Brdo, Banjsko Selo, Leskovac Barilovački, Mrežnički Novaki, Mrežnički Brig Kao ishodište ove staze predlažemo...
# 5 Između zelenih rijeka

# 5 Između zelenih rijeka

f DULJINA STAZE: 25 km g PODLOGA: 78% asfalt, 22% makadam  TIP: kružna ruta Preporučeni smjer: Duga Resa, Petrakovo Brdo, Kipljanci, Stari grad Novigrad, Frketić Selo, Dubravci, Dubrovčani, Dvorjanci, Galović Selo, Belavići, Mrežnički Varoš, Duga...
Skip to content