# spoj rute 47 – 49

Spoj rute 47 i rute 49, ukupne dužine 5,7 km Ova spoj ruta, idealna je prilika da se provezete mirnom i slikovitim pokupskom cestom kroz šume i polja u lijepom pejzažu kao stvorenom za lagano i rekreativno okretanje pedala. Krenite od spoja rute 47 manje prometnom...
Skip to content