Ruta Sabljaci

f Duljina rute – 14.8 km g Podloga: asfalt  Tip staze – kružna ruta Preporučeni smjer: Početak je u Kučinić Selu koje je udaljeno nekoliko kilometara od grada Ogulina. Na samom križanju krećemo prema selu Dujmići i Desmericama pa kroz Lug, Ribariće,...

Ruta Dobra

f DULJINA STAZE: 16,8 km g PODLOGA: 80% asfalt, 20% makadam  TIP: kružna ruta Preporučeni smjer: Ogulin centar – Puškarići – Hreljin Ogulinski – Vitunj – Puškarići – Klanci – Vučić Selo – Bolnička cesta – Ogulin centar Biciklistička lokalna Ruta...
Skip to content