# 45 bregi draganićki

Ruta 45 ( bregi draganićki ), ukupna dužina 7,2 kmKružna ruta 45 počinje i završava kod groblja u Draganiću, koje se nalazi u blizini župne crkve Sv.Jurja koja se spominje u popisu ahiđakona Ivana 1334.godine. Vožnja biciklom po brežuljcima draganićkog kraja izazov je...