# 36 Selište Drežničko – Korana

# 36 Selište Drežničko – Korana

DULJINA STAZE: 2,4 km TIP: spojna ruta Preporučeni smjer: Drežničko Selište, Korana Cycle Route 4141412 – via Bikemap.net Ova spojna ruta dužine oko 2.5 km spaja mjesta Selište Drežničko i Korana, a najvećim dijelom vozi se asfaltiranim nogostupom. Iako vrlo...
# 33 Rakovica – Grabovac – Rakovica

# 33 Rakovica – Grabovac – Rakovica

f DUŽINA: 39,6 km  TIP: kružna ruta Preporučeni smjer: Korita, Jelov Klanac, Brajdić Selo, Grabovac, Lipovača, Drežnik Grad, Čatrnja, Selište Drežničko, Korita Nakon nešto jednostavnijih ruta 31 i 32, na red dolazi zahtjevnija ruta Plitvičkih dolina...
Skip to content