Ruta 49 (Lasinja – Crna Draga – Lasinja), total distance 14.1 km

Route 49 is the longest bike tour in the Municipality of Lasinja. The start and the end point of this route is in Lasinja, located in the central Pokuplje. The great significance of the Kupa for the Lasinja area has been immortalized by putting the river symbol on the Lasinja coat of arms.

The Lasinja culture is known as the Eneolithic culture that was present between 3700 and 3200 BC, and it developed on the Lasinja area and then spread to the continental Croatia and the Bosnian Posavina, Slovenia, Carinthia and Hungary around Lake Balaton. It is named after the location of Talijanovo brdo in Lasinja. Is this not sufficient to inspire you to explore this area?

The Municipality of Lasinja, 30 kilometers away from Zagreb and Karlovac, offers its residents and visitors the proximity of the city, but also the peace and purity of the nature. The track on this route is asphalt 12.8km in length whereas the macadam is 1.3km long. 

A relatively easy tour will take you through a lowland area of intact and clean nature through the forest area to the village of Crna Draga where you will see Ciglana Lake and a hunting ground. Due to its shape, the inclination of the terrain and geological composition rich in constant and occasional springs and streams which provide sufficient quantities of water.

A long time ago there was the Church of St. Anne there and next to it there was a parish house. The parish also included the old town of Sjeničak were Croatian parliament sessions were held, and further there is Petrova gora where Croatian king Peter was killed. Do not rush, the goal is to enjoy the ride and the scenery. After Crna Draga, you are half way to Lasinja. Ride on the valley trail along the fields and forest for 10 kilometers when you should turn right to the local road towards Lasinja. After that, enjoy on the straight section of the road where you need to ride for 1.49 km.

Before the intersection, you have entered the town of Lasinja and at the intersection turn right and follow the sign Blatuša, Desno Sredičko. In the town itself, there are ruins of the parish church of St. Anthony of Padua, but also the newly built church of the same name. Use the opportunity and visit the ethno museum in the town. In order to preserve memory of the traditional building, the Municipality realized the project of construction and building of a traditional house, where the ethno museum is.  The museum displays samples of men’s and women’s folk costumes and traditional furniture and everyday items. 

In the center of the town, there are shops and catering facilities, and this recreational route which has connection points to routes 48 and 50 finishes in the central square.

   Lasinjska kultura poznata je eneolitička kultura rasprostranjena od 3700. do 3200. godine prije Krista, razvila se na na lasinjskom području i proširena je kontinentalnom Hrvatskom i bosanskom Posavinom, Slovenijom, Koruškom i Mađarskom oko Blatnog jezera. Nazvana je prema lokalitetu Talijanovo brdo u Lasinji. Nije li to dovoljno da vas  inspirira za istraživanje ovog kraja? Općina Lasinja, udaljena je 30 kilometara od Zagreba i Karlovca, pruža svojim stanovnicima i gostima blizinu grada, ali i mir te čistoću prirode. Podloga na ovoj ruti  je asfalt u dužini 12,8 km, dok je makadam u dužini 1,3 km.  Razmjerno lagana tura provest će vas nizinskim područjem netaknute i čiste prirode kroz šumski predio do sela Crna Draga gdje se nalazi jezero Ciglana i lovište koje zbog oblika, inklinacije terena te geološkog sastava bogato stalnim i povremenim  izvorima i potocima koje daju dovoljnu količinu vode tlu i vegetaciji tijekom cijele godine. Vožnja uz šumu odmara dok su šume  izvor ljepote ovog kraja i života njegovih stanovnika. U bilo koje doba godine šume pružaju najbolje od svoje ljepote i s biciklom se možete zaustaviti u ovim šumskim čistinama koji svjedoče čarobnom osjećaju mira. Zanimljiva je ova trasa sa svojim povijesnim pričama  i upravo tamo u crnodraškim šumama gdje su danas debele bukve nekada je bilo srce župe Lasinje. Davno nekada je bila crkva svete Ane čiji se temelji još uvijek naziru, pokraj nje bio je i župni dvor. Oko crkve  po brežuljcima bile su kuće imućnih hrvatskih zadruga. Župa je zahvaćala i stari grad Sjeničak gdje su se održavali hrvatski sabori, a tamo dalje je Petrova gora gdje je poginuo i hrvatski kralj Petar. Nemojte žuriti, cilj je uživati u vožnji i krajoliku i nakon Crne Drage nalazite se na pola puta do Lasinje, opet nizinskom trasom uz polja i šume sve do 10 kilometra kada trebate skrenuti desno na lokalnu cestu prema Lasinji. Nakon toga uživajte na ravnom odsjeku ceste po kojoj trebate voziti 1,49 km. Prije raskrižja ušli ste u mjesto Lasinja i na raskrižju skrenite desno i slijedite znak Blatuša, Desno Sredičko. Možda niste znali da Lasinja jedina u Hrvatskoj ima samostan Kćeri Srca Isusova. Od 2007. godine u Lasinji djeluju časne sestre Klauzurnog samostana Kćeri Srca Isusova, prozvanog bijelim Karmelom. Riječ je o jedinom samostanu ovog reda u Hrvatskoj koji je još blaženi Alojzije Stepinac imao veliku želju dovesti u svoju nadbiskupiju. Život bijelih redovnica sa škapularom, obilježenim s dva srca, odvija se u samostanu gdje se izmjenjuje molitva i rad.  U mjestu se nalaze ostaci ruševina župne crkve svetog Antuna Padovanskog, ali i novosagrađena crkva istog imena, a ako krenete u malo istraživanje broja kapelica, uzmite si dovoljno vremena. Iskoristite prigodu i posjetite etno muzej u mjestu. Tijekom Domovinskog rata na području općine uništene su tradicionalne drvene kuće, kao i ostala kulturna dobra. Kako bi se očuvala sjećanja na tradicijsko graditeljstvo, Općina je realizirala projekt izgradnje i uređenja tradicionalne drvene kuće, u kojoj je smješten etno muzej. U muzeju su izloženi primjerci muške i ženske narodne nošnje te tradicijski namještaj i upotrebni predmeti.  U središtu mjesta se nalaze trgovine i ugostiteljski objekti, a ova rekreativna ruta koja ima spojeve na rute 48 i 50 završava na središnjem trgu.

Skip to content