“KAŽU-Pedala” – projekt razvoja cikloturizma u Karlovačkoj županiji

Projekt “KAŽU – pedala” provodi Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije u suradnji s Razvojnom agencijom  “KARLA” i Turističkom zajednicom KŽ, kojim će se obogatiti turistička ponuda u županiji, ali i produljiti turistička sezona. Projekt uključuje izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma po županiji, dovršenje uređenja i trasiranje dvije započete cikloturističke rute, postavljanje 14 servisnih stanica za bicikle po županiji i prometne znakove na trasiranim cikloturističkim rutama. U sklopu projekta izrađena je ova internetska stranica cikloturizma Karlovačke županije te će se tiskati 2.000 komada sklopivih zemljovida i promotivnog materijala.

Za potrebe cikloturista izrađen je i poseban kartografsko-informativni materijal ‘Cycling adventure’ za područje Karlovca i Duge Rese, Ozlja i Žumberka, Rakovice i Slunjskog područja, s time da se na sličan način planiraju pokriti i preostali dijelovi županije. Svaka od do sad izrađenih interaktivnih karata biciklističkih ruta upotpunjena je informativnim sadržajem koji opisuje znamenitosti i prirodne ljepote pojedinih krajeva Karlovačke županije kroz koje se prolazi. Tako, između ostalog, možete saznati gdje se možete okrijepiti tekućinom i hranom, ali i aktivno odmoriti u nekom od konjičkih klubova ili adrenalinskih parkova. Uz sve to na kartama su naznačene visinske razlike, duljine ruta, kao i vrste podloga po kojima se biciklira.

U kontekstu operacionalizacije aktivnosti koje proizlaze iz Akcijskog plana razvoja cikloturizma treba posebno naglasiti činjenicu da se razvoj cikloturizma uklapa i u glavne smjernice ključnih razvojnih dokumenata na nacionalnoj i na europskoj razini. U slučaju Hrvatske to se u prvom redu odnosi na Strategiju razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, u kojoj je cikloturizam prepoznat kao jedan od proizvoda s najvećom perspektivom razvoja, a na europskoj razini na dokument Europa 2020 koji promiče učinkovito korištenje prirodnih resursa.

Više informacija o projektu možete zatražiti upitom na email adrese gospodarstvo@kazup.hr ili info@tzkz.hr.

 

Sve ovo je dio jednog većeg plana, a to je povezati i osuvremeniti sve biciklističke staze u lijepoj našoj.

Skip to content